Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Vozatajství

Historii se člověk nechal velmi rád vozit jak v sedle, tak v kočárech. Hlavně dámy, které dříve na koních nejezdily, tento způsob dopravy velmi vyhovoval. V průběhu dějin, po nástupu techniky, se z tohoto způsobu dopravy stal výtečný způsob zábavy. Této druh sportu u nás není až tak moc rozšířený.

Vozatajství se skládá z těchto zkoušek: A-drezúra, B-maratón, C-překážková jízda. Jakákoliv kombinace těchto zkoušek se nazývá kombinovaná soutěž spřežení.

Drezúra - Cílem drezurní zkoušky A je posoudit klid, pravidelnost chodu, soulad, kmih, plynulost, lehkost a uvolněnost pohybu a správnou ohebnost koní při pohybu. Hodnotí se též styl soutěžícího, přesnost a jeho celkový vliv na spřežení a kompletní předvedení spřežení.
   
Maratón – Účelem zkoušky B - maratónu - je prověřit kondici, vytrvalost a trénovanost koní/pony a zručnost, smysl pro tempo a jezdecké umění soutěžícího. Je to nejhlavnější zkouška vozatajství.
   
Překážková jízda - Citem zkoušky C je ověřit způsobilost, poslušnost a obratnost koní/pony po maratónu a zručnost a jezdecké mistrovství soutěžících. Musí být vždy poslední.
   
Kategorie – Všechny kategorie mohou být součástí stejných závodů, každá však bude hodnocena zvlášť. Rozdělujeme na: 
- čtyřspřeží (koně)

- dvojspřeží (koně)

- tandem (koně)

- jednospřeží (koně)

- čtyřspřeží (pony)

- dvojspřeží (pony)

- tandem (pony)

- jednospřeží (pony)


Soutěže - Existují 4 druhy soutěží: Mezinárodní závody spřežení kategorie B (bez omezení výšky finančních cen), Mezinárodní závody spřežení kategorie A (bez omezení výšky finančních cen), Oficiální mezinárodní závody (oficiální mezinárodní závod pro jednotlivce a družstva) a Mistrovství.

Jezdec(soutěžící) –
Vozatajství se smí účastnit soutěžící, který dosáhl věku 16 - 18 let (podle kategorie) a má platnou licenci. V koňském čtyřspřeží, dvojspřeží a tandemu musí mít nejméně 18 let. V koňském jednospřeží musí mít 16 let. V pony čtyřspřeží, dvojspřeží, tandemu a jednospřeží musí mít nejméně 16 let. V národních soutěžích smí mít jezdec 16 let, ale na mezinárodních samozřejmě od 18 let. Spolujezdec musí dosáhnout věku 14 let.

Postroje -
Spojení řemeny je povoleno jen mezi chomouty nebo poprsníky. Přední koně nesmí být navzájem spojeni žádným jiným způsobem (kromě opratí). Pomocné opratě jsou zakázány. Není dovoleno uvazovat ocasy koní/poníků ke kočáru nebo k pobočnicím. Nedodrženi předpisu se trestá vyloučením soutěžícího.
Použití jakýchkoliv zařízeni na postrojích, které mají nadměrný pákový účinek na uzdění, je zakázáno. Jezdci, kteří poruší toto pravidlo, obdrží 10 trestných bodů. Je zakázáno podvázat jazyk koně nebo ponyho. Nedodržení znamená vyloučení ze závodů.
Připojení mezi koňmi v žádném případě nesmí omezovat viditelnost terénu u zadního páru koní. Nedodržení tohoto předpisu se trestá vyloučením.

Koně -
Věk koní soutěžících v mezinárodních i národních soutěžích spřežení musí být nejméně 4-letí a na mistrovstvích 5-tiletí. V případě jednospřeží musí být koně minimálně 6-letí. Nedodrženi znamená diskvalifikaci. Každý kůň, vyšší než 148 cm, je klasifikován jako kůň. Pokud je zvíře menší, může se zúčastnit závodů jen jako pony. Počet koní musí být po celou dobu závodů stejný. Není povoleno stáhnout ze závodů jednoho anebo více koní a pokračovat v závodu s menším počtem zvířat, než je dáno pravidly. Kůň může v téže soutěži soutěžit pouze jednou. Porušení tohoto předpisu se trestá vyloučením.

Vozatajství se zúčastňují chladnokrevníci jako např. Ardenský kůň, Český chladnokrevník, Shirský kůň a Peršeronský kůň. Velmi dobrý kůň na vozatajství je také Fríský kůň. U nás i ve světě je proslavené české spřežení kladrubských koní.